Αρχική     Επικοινωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH
 
Μελέτη κατάστασης γηπέδων Super League

Αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες υποδομές άρδευσης και αποστράγγισης, το ριζικό υπόστρωμα με στρωματογραφία, καταγραφή σκληρότητας, διηθητικότητας, κλίσεων επιφανείας και χημικές αναλύσεις και η κατάσταση του χλοοτάπητα, συνεκτιμώντας την επιπεδότητα, την κάλυψη, την πυκνότητα και το βαθμό προσβολής ζιζανίων.

 

Έγινε αποτίμηση των ευρημάτων και στοιχειολογήθηκε μια λεπτομερής περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων βελτίωσης της κατάστασης αυτής, με μελέτη των εργασιών και κοστολόγηση, καθώς και καταγραφή ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεσή τους.

Copyright 2010 Greenscape
Site by overron | incom cms