Αρχική     Επικοινωνία
ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH
 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΑΚΑ

Αφού προηγήθηκε εμπεριστατωμένη και διεξοδική μελέτη του συνόλου των εργασιών και οριοθετήθηκε η κάθε ενότητα με συγεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μπήκαν τα μηχανήματα αποξήλωσης του παλαιού χλοοτάπητα στον αγωνιστικό χώρο. Η εργασία αποκομιδής διήρκεσε 3 μέρες με 24ώρες βάρδιες εργατών, χειριστών φορτηγών και εργοδηγών.


Στη συνέχεια ανέλαβε εργασία η ομάδα εξέλκυσης των παλετών του εδαφικού υποστρώματος. Με τη βοήθεια γερανοφόρων φορτηγών και σκαπτικών ομάδων αποσπάστηκαν από το έδαφος περισσότερες από 3.000 κατεστραμμένες παλέτες με χώμα, που με φορτηγά οχήματα απομακρύνθηκαν κατά δεκάδες από τον αγωνιστικό χώρο.


Το επόμενο βήμα ήταν να ανασυσταθεί το εδαφικό υπόστρωμα του γηπέδου με την επίστρωση ειδικής άμμου, γαρμπιλιού και χώματος και να εγκατασταθεί το νέο αρδευτικό και αποστραγγιστικό σύστημα. Ο αγωνιστικός χώρος τις επόμενες μέρες ισοπεδοποιήθηκε με τεχνική Laser και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες κλίσεις για την σωστή επιπεδοποίηση του γηπέδου.


Τέλος, έγινε η επίστρωση του αγωνιστικού χώρου με χλοοτάπητα ειδικής ποικιλίας για ποδοσφαιρική εντατική χρήση και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την σωστή λίπανση και άρδευση του αγωνιστικού χώρου.

Copyright 2010 Greenscape
Site by overron | incom cms